Instalacje fotowoltaiczne

ZASADA DZIAŁANIA

Działanie instalacji PV jest stosunkowo nieskomplikowane. Ogniwa, z których zbudowane są panele PV, pod wpływem energii słonecznej podlegają efektowi fotowoltaicznemu w wyniku czego powstaje prąd stały. Poprzez inwerter zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych, które odpowiadają sieci publicznej. Prąd z inwertera ma trochę większą częstotliwość, co skutkuje wypieraniem prądu z sieci i wykorzystaniem w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV.

RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

  • Instalacja fotowoltaiczna może być podłączona do sieci elektroenergetycznej – wtedy to mówimy o instalacji ON-GRID. Takie rozwiązanie dostarcza prąd zmienny na potrzeby pracy urządzeń domowych, a w przypadku nadwyżki energii odprowadza ją do sieci.
  • Instalacje niepołączone z siecią zewnętrzną – OFF-GRID czyli tzw. instalacje wyspowe (lub autonomiczne), które dostarczają energię tylko do sieci domowej.

PODSTAWOWE KOMPONENTY.

W skład typowej instalacji PV wchodzą:

  • Panele, czy też inaczej moduły fotowoltaiczne, zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną.
  • Inwerter – przekształtnik prądu stałego produkowanego przez panele na prąd zmienny
  • System montażowy – dobierany w zależności od charakterystyki dachu (w przypadku instalacji dachowych) czy też od specyfiki gruntu (instalacje naziemne, wolnostojące).
  • Kable, przewody – specjalnie przystosowane do instalacji PV.
  • Zabezpieczenia przetężeniowe i przepięciowe.
  • Licznik energii elektrycznej – niezbędny w przypadku instalacji ON-GRID, gdzie istnieje konieczność zliczenia energii dostarczeni i odebranej z sieci elektroenergetycznej.
znacznik

FEGA POLAND SP. Z O.O.

UL. WAGONOWA 5-7

53-609 WROCŁAW

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-16:00