Odpowiedzi na pytania o fotowoltaikę

Jakie zmiany w obszarze instalacji fotowoltaicznych wprowadziła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 r.?

Nowe przepisy przede wszystkim sprawiają, że z sieci energetycznej tworzymy coś w rodzaju magazynu niewykorzystanej energii, którą wyprodukowała nasza instalacja fotowoltaiczna.

W praktyce za każdą 1 kWh, którą oddamy do sieci mamy prawo odebrać 0,8 kWh (dla instalacji o mocy nie większej niż 10 kWp, powyżej – 0,7 kWh) w innym, odpowiednim momencie.

Wraz ze zmianami rozpatrywać możemy dwa warianty oszczędności przy wykorzystaniu naszej elektrowni:

  • Całą energię produkowaną przez naszą instalację wykorzystujemy na potrzeby domu, mieszkania lub po prostu obiektu na bieżąco. W tym wypadku nasza oszczędność wynosi 100% kosztu energii.
  • Wytworzoną energię oddajemy do sieci i odbieramy ją później na zasadach opisanych w ustawie. W tym wypadku szacujemy oszczędność na poziomie 80% (70% dla większych instalacji).

Jak zmiany cen energii wpłyną na naszą oszczędność?

Wzrostowi cen energii elektrycznej (o spadku raczej nie będzie mowy w najbliższym czasie) towarzyszyć będzie wzrost oszczędności. Wyobraźmy sobie, że cena za jednostkę energii uwzględniająca już opłatę dystrybucyjną wynosi np. 0,90zł za 1kWh. Nasza oszczędność w tym wypadku wyniesie w zależności od wykorzystania energii odpowiednio 0,90zł/kWh gdy zużyjemy całą wyprodukowaną energię na bieżąco lub 0,72zł/kWh gdy oddamy całą energię do sieci i odbierzemy ją na zasadach formułowanych w ustawie o OZE.

Jak długo gwarantowany będzie taki system rozliczania?

Podstawą tej gwarancji jest ustawa o OZE. Instalacje podłączone do sieci w okresie jej obowiązywania objęte będą takim systemem przez kolejne 15 lat.

Kto podłączy elektrownię fotowoltaiczną do sieci?

Jeśli moc instalacji nie przekracza naszej mocy przyłączeniowej (warto sprawdzić tę informację w naszej umowie z zakładem energetycznym) i jest nie większa niż 40kW przyłączenia, zgodnie z zasadami uregulowanymi w ustawie, dokonuje zakład energetyczny. Dodatkowo musi dojść do podpisania umowy na odbiór energii z właścicielem instalacji.

Ile energii wyprodukuje instalacja?

Wielkość produkcji warunkowana jest wieloma czynnikami. Jeśli założymy solidne, stabilne warunki nasłonecznienia i odchylenia względem południa możemy przyjąć, że z zainstalowanego 1 kW uzyskamy około 950 kWh rocznie.

Należy jednak pamiętać, że jest to jednak założenie, faktyczne uzyski warunkowane są szeroką gamą czynników.

znacznik

FEGA POLAND SP. Z O.O.

UL. WAGONOWA 5-7

53-609 WROCŁAW

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-16:00